Tagarchief: w2p

Er zijn te veel domme mensen.

U wist natuurlijk al lang dat er te veel domme mensen rondlopen. Recent las ik twee boeken die dat ook zwart op wit hebben afgedrukt. En het is dan toch geruststellend dat uw gedachte wordt bevestigd, niet? Het zijn weliswaar geen bedrijfskundige boeken, maar met het oog op de ingrijpende demografische en maatschappelijke ontwikkeling die erin wordt beschreven wel nuttig om aan te stippen als boekentip – bijvoorbeeld voor de kerstdagen.

Het eerste boek, “Deutschland schafft sich ab” van Thilo Sarrazin heeft in Duitsland afgelopen jaar veel stof doen opwaaien en tot felle debatten geleid. In korte tijd bereikte het boek een oplage van 1,2 miljoen en dat is ook voor Duitsland erg veel. Sarrazin toont met veel cijfers aan dat Duitsland (maar het geldt ook voor Nederland) in internationaal verband dommer wordt. Het onderwijs wordt kwalitatief slechter en als we al studeren dan leren wij geen mooie technische wetenschappen waarvoor intelligentie vereist is, maar doen we massaal zwakke vakken als rechten, bedrijfskunde of sociale wetenschappen. Aldus Sarrazin. Dat dommer worden komt onder meer door luiheid en door afnemende intelligentie. De luiheid wordt voor een deel verklaard door de sociale welvaartsstaat. Intelligentie houdt voor het grootste deel verband met erfelijkheid. Empirisch is vastgesteld dat de vruchtbaarheid van mensen des te hoger is naarmate opleiding, inkomen en sociaal-economische status (en causaal met deze drie punten intelligentie) lager zijn. Deze elementen heeft Sarrazin uitgesplitst en in verband gebracht met de demografische ontwikkelingen en de conclusies zijn schrikwekkend: er is een snelgroeiende ongeschoolde onderklasse, veelal afhankelijk van uitkeringen, die zich door een hogere fertiliteit razendsnel voortplant en een steeds kleiner wordende groep hoger opgeleiden die ervoor kiest in de buitenwijken kinderloos aan de zelfontplooiing te werken. Hierdoor zal de bevolkingssamenstelling totaal veranderen in relatief korte tijd en is het einde van de welvaart nabij. Het feit dat Sarrazin ook verbanden aanbrengt met religie en herkomst en maatregelen voorstelt om de naderende nachtmerrie te stoppen maakte het boek omstreden. Maar wel zeer lezenswaardig.

Niet vergelijkbaar, iets minder recent en voor zover ik weet ook niet omstreden is  het boek van Hans Sibbel: W2P, Welcome To Paradise. Het is een “licht wetenschappelijk” boek over de evolutie. Met wel dezelfde conclusie: er zijn te veel domme mensen. En die planten zich voort! Sibbel bewijst zelf het beeld van Sarrazin: behorend tot, zoals hij zelf zegt, de “Top 2 procent van Nederland” heeft hij zich nog niet voortgeplant. Zijn boek bevat in tegenstelling tot bovengenoemde geen statistische tabellen, maar vooral veel herkenbare praktijkvoorbeelden en “weldoortimmerde ideeën”.  Zoals deze bijvoorbeeld: “…… Het gaat dus om de hoeveelheid hersenen ten opzichte van je hele lichaamsgewicht. De eerste conclusie  die we nu al kunnen trekken is dat hoe dikker je wordt, hoe dommer je wordt. ”

Als u depressief wordt van het beeld dat Sarrazin schetst kunt u dus beter Sibbel lezen: hij stelt in elk geval nog vast dat het een geluk is dat wij er zijn en dat we het vast gaan winnen van de evolutie.

P.S.  Wie meer wil weten over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden in Nederland kan het rapport De sociale staat van Nederland -2011 van het Sociaal Cultureel Planbureau er op nalezen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Boeken