Tagarchief: sociotechniek

Slagvaardig organiseren

Vandaag ontving ik het bericht dat emeritus hoogleraar prof.dr. Ulbe de Sitter afgelopen zaterdag is overleden. De Sitter was de grondlegger van de moderne sociotechniek, een organisatie-ontwerptheorie waarin de “kwaliteit van de arbeid” centraal staat. Hij zag kwaliteit van de arbeid als de kurk waarop de economie drijft. Sociotechniek samengevat: complexe taken in eenvoudige organisaties in plaats van eenvoudige taken in complexe organisaties.

Deze ontwerptheorie kan waardevol worden toegepast met name in kennisintensieve organisaties en -processen. In organisaties met non-lineaire processen (en kennisprocessen zijn dat bij uitstek) hebben formele structuren en klassieke beheersmechanismen beperkte effectiviteit en zorgen voor een lagere productiviteit, langere doorlooptijden en motivatieproblematiek door gebrek aan regelcapaciteit. Daarom passen bij kennisintensieve organisaties minder scheiding van uitvoering en regeling, minder opsplitsing van taken, minder formalisering en gedetailleerde werkinstructies, minder centralisering en hierarchisering.

Wat dan wel?

Meer projectmatig werken in wisselende samenstelling, meer flexibiliteit om op onvoorspelbaarheid van proces en klantbehoeften in te kunnen spelen, meer regelcapaciteit en zelforganiserend vermogen, en last-but-not-least sturing op output in plaats van op input.

Binding in kennisintensieve organisaties ontstaat eerder en is krachtiger door culturele processen dan door een formele structuur. Effectieve samenwerkingsverbanden kenmerken zich meer door partnerships, inspiratie en communities dan door de formalisering en bureaucratisering. Anno 2010 worden de inspirerende communities en partnerships ook nog eens ruim ondersteund door social media.

Voor veel bedrijven en organisaties is het daarom goed  kennis te nemen van de sociotechniek en de principes toe te passen in processen waarin kennis en probleemoplossend vermogen nodig is.

Ik hoop dat het werk van De Sitter nog heel lang als inspiratie en basis zal dienen om werk beter, effectiever en voor mensen plezieriger te organiseren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bedrijven, Organisatie-ontwerp