Tagarchief: intern

Scorebord

F2010_2860 by mncwaterpolo

“Met je ogen gericht op het scorebord kun je niet tennissen”.

Dit citaat van John Whitmore deed mij als resultaatgerichte cijfer-symphatisant even stilstaan. De uitspraak had “stopping-power”. Het deed mij even nadenken over de resultaat- en prestatiegerichtheid in organisaties. Want als aanhanger van het meten-is-weten principe weet ik dat het erg belangrijk is het scorebord in de gaten te houden.

Maar het is natuurlijk wel waar wat er staat; het tennist erg lastig als je niet naar de bal kijkt. En dat is het punt dat ik hier zou willen maken. In sommige organisaties is er meer oog voor het scorebord dan voor de te leveren producten of diensten. En omdat alles gemeten moet worden zijn mensen druk met tijdschrijven. Met vaste formats invullen omdat het anders niet geteld kan worden. Met vastgestelde normtijden per taak. Met afstemvergaderingen over de interne normen. Zodat de scores kunnen worden gecontracteerd in het prestatieplan. Die weer passen bij vaste kalenders en planprocedures waarvan niet kan worden afgeweken. Anders is het voor de manager ook niet meer te managen….toch?

Het toepassen van werkmethodes en besturingssystemen die zijn ontworpen voor productiearbeid in fabrieken in de jaren vijftig van de vorige eeuw komt nog veel voor. Ook in dienstverlenende organisaties waar deze systemen de kennisuitwisseling onderling en de dienstverlening aan de klant blokkeren, zoals de zorgsector en de financiële dienstverlening.

Het citaat geeft voor mij aan dat organisaties vooral oog moeten hebben voor de bal. Een goede wedstrijd spelen, een mooie prestatie leveren, kortom: focussen op datgene waarvoor je op de wereld bent zonder dat het scorebord met intern gerichte KPI’s je het zicht daarop ontneemt. Medewerkers in organisaties kunnen zich beter concentreren op een goede dienstverlening aan de klant dan op het eigen prestatiecontract. Met die instelling is de kans het grootst dat het scorebord na de wedstrijd winst laat zien voor de organisatie en de mensen die er werken!

1 reactie

Opgeslagen onder Bedrijven, Uncategorized