Categorie archief: Organisatie-ontwerp

Young professional

In het blad “De Zaak” lees ik een kort interview met een hotelier in Valkenburg. Hij kent, zo zegt hij, de regels die de wet aan het werken met jonge mensen stelt en neemt geen al te jonge mensen aan. “Ik neem bij voorkeur achttien- of negentienjarigen aan. Die zijn volwassener en hebben vaak wat meer begrip voor de wensen van de gasten”.

Nu begrijp ik de wens om je te omringen met rimpelloos personeel, maar dit hotel zal ik niet snel kiezen. In het ondergaan van gastvrijheid merk je als gast ervaring, zo denk ik te weten. En als achttien of negentien jaar de bovengrens is dan vrees ik toch beperkt begrip voor mijn wensen. Of anders beperking in de uitvoering als ik als gast aan de twaalfde tafel in de “wijk” van de achttienjarige ober zit. Want van wie moeten zij het daar leren? De campagne van Tempo Team om ervaring aan te nemen is mij dan ook uit het hart gegrepen.

Is het u ook opgevallen dat werkgevers vaak om een “young professional” vragen en velen zich als “young professional” presenteren? Objectief is dat “young” meestal nog wel vast te stellen….

Nog niet zolang geleden werd ik gebeld door een “oude” telemarketeer; een verademing omdat werd aangevoeld dat een gewoon gesprek beter werkt dan het afwerken van een gesloten vragenlijst. Mijn inschatting is dat zo’n gesprek met een young professional die nog op school zit toch moeilijk is. Die inschatting is gebaseerd op veel telefoongesprekken rond etenstijd. Herkent u dat ook? Waarom dan altijd de wens voor piepjong? Terwijl de gemiddelde herintreder voor hetzelfde geld ervaring meeneemt, loyaliteit, volwassenheid, verantwoordelijkheid en niet pingt terwijl er een klant wacht.

Het advies aan de hotelier is dan ook om wat verder te kijken dan  strak uitziend personeel en voor diversiteit te zorgen: neem ook eens een grijze haardos of een ervaren negerin op in je team. Wedden dat de dienstverlening een stuk professioneler wordt?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bedrijven, Organisatie-ontwerp

Slagvaardig organiseren

Vandaag ontving ik het bericht dat emeritus hoogleraar prof.dr. Ulbe de Sitter afgelopen zaterdag is overleden. De Sitter was de grondlegger van de moderne sociotechniek, een organisatie-ontwerptheorie waarin de “kwaliteit van de arbeid” centraal staat. Hij zag kwaliteit van de arbeid als de kurk waarop de economie drijft. Sociotechniek samengevat: complexe taken in eenvoudige organisaties in plaats van eenvoudige taken in complexe organisaties.

Deze ontwerptheorie kan waardevol worden toegepast met name in kennisintensieve organisaties en -processen. In organisaties met non-lineaire processen (en kennisprocessen zijn dat bij uitstek) hebben formele structuren en klassieke beheersmechanismen beperkte effectiviteit en zorgen voor een lagere productiviteit, langere doorlooptijden en motivatieproblematiek door gebrek aan regelcapaciteit. Daarom passen bij kennisintensieve organisaties minder scheiding van uitvoering en regeling, minder opsplitsing van taken, minder formalisering en gedetailleerde werkinstructies, minder centralisering en hierarchisering.

Wat dan wel?

Meer projectmatig werken in wisselende samenstelling, meer flexibiliteit om op onvoorspelbaarheid van proces en klantbehoeften in te kunnen spelen, meer regelcapaciteit en zelforganiserend vermogen, en last-but-not-least sturing op output in plaats van op input.

Binding in kennisintensieve organisaties ontstaat eerder en is krachtiger door culturele processen dan door een formele structuur. Effectieve samenwerkingsverbanden kenmerken zich meer door partnerships, inspiratie en communities dan door de formalisering en bureaucratisering. Anno 2010 worden de inspirerende communities en partnerships ook nog eens ruim ondersteund door social media.

Voor veel bedrijven en organisaties is het daarom goed  kennis te nemen van de sociotechniek en de principes toe te passen in processen waarin kennis en probleemoplossend vermogen nodig is.

Ik hoop dat het werk van De Sitter nog heel lang als inspiratie en basis zal dienen om werk beter, effectiever en voor mensen plezieriger te organiseren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bedrijven, Organisatie-ontwerp