Maandelijks archief: december 2010

Biertje

Raimon heeft zich erg verheugd op zijn zestiende verjaardag. Dan immers mocht hij zijn eerste biertje. Hij zou vandaag zestien geworden zijn. Zou, want hij heeft het niet gehaald. Door zijn gezondheid mocht hij niet ouder dan vijftien worden.

In een week waarin veel mensen terugkijken op het oude jaar was dit voor mij de gebeurtenis van 2010. Een kind dat niet oud mag worden relativeert immers alles wat in het dagelijkse bestaan zo belangrijk lijkt: details in het werk, hebbedingetjes en gadgets, ons social media profiel  en noem maar op.

Vandaag geen business.

Vandaag een biertje.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Slagvaardig organiseren

Vandaag ontving ik het bericht dat emeritus hoogleraar prof.dr. Ulbe de Sitter afgelopen zaterdag is overleden. De Sitter was de grondlegger van de moderne sociotechniek, een organisatie-ontwerptheorie waarin de “kwaliteit van de arbeid” centraal staat. Hij zag kwaliteit van de arbeid als de kurk waarop de economie drijft. Sociotechniek samengevat: complexe taken in eenvoudige organisaties in plaats van eenvoudige taken in complexe organisaties.

Deze ontwerptheorie kan waardevol worden toegepast met name in kennisintensieve organisaties en -processen. In organisaties met non-lineaire processen (en kennisprocessen zijn dat bij uitstek) hebben formele structuren en klassieke beheersmechanismen beperkte effectiviteit en zorgen voor een lagere productiviteit, langere doorlooptijden en motivatieproblematiek door gebrek aan regelcapaciteit. Daarom passen bij kennisintensieve organisaties minder scheiding van uitvoering en regeling, minder opsplitsing van taken, minder formalisering en gedetailleerde werkinstructies, minder centralisering en hierarchisering.

Wat dan wel?

Meer projectmatig werken in wisselende samenstelling, meer flexibiliteit om op onvoorspelbaarheid van proces en klantbehoeften in te kunnen spelen, meer regelcapaciteit en zelforganiserend vermogen, en last-but-not-least sturing op output in plaats van op input.

Binding in kennisintensieve organisaties ontstaat eerder en is krachtiger door culturele processen dan door een formele structuur. Effectieve samenwerkingsverbanden kenmerken zich meer door partnerships, inspiratie en communities dan door de formalisering en bureaucratisering. Anno 2010 worden de inspirerende communities en partnerships ook nog eens ruim ondersteund door social media.

Voor veel bedrijven en organisaties is het daarom goed  kennis te nemen van de sociotechniek en de principes toe te passen in processen waarin kennis en probleemoplossend vermogen nodig is.

Ik hoop dat het werk van De Sitter nog heel lang als inspiratie en basis zal dienen om werk beter, effectiever en voor mensen plezieriger te organiseren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bedrijven, Organisatie-ontwerp

Kerstmarkteting

Weihnachtsmarkt Essen 2010

Marketing blijft voor velen een moeilijk vak. En dat is het ook vaak. Maar soms begrijp je niet dat er zo éénvoudig geblunderd kan worden. In Rotterdam kunnen ze in elk geval nog wel wat leren.

Dit bedacht ik bij het krantenbericht over de nieuw opgezette kerstmarkt in Rotterdam. “Er was zo weinig publiek, dat de kooplieden vroegtijdig inpakten (….)  Bezoekers liepen snel door en gingen teleurgesteld en zonder iets te kopen naar huis”.

Als je de reacties van verkopers en bezoekers leest is het duidelijk dat er in dit geval helemaal niet aan marketing is gedacht. Rekening houden met de klantbehoeften kwam helemaal niet in de organisatie op.

De organisatie is er aan voorbij gegaan dat wij inmiddels leven in een beleveniseconomie; een kerstmarkt is niet hetzelfde als een kaal terrein met kramen gevuld met leren tasjes en goedkope sportsokken. De beleving van een kerstmarkt heeft alles te maken met aankleding, decoratie, aanbod en een warme knusse ligging in een voetgangersgebied. En producten waar je warm van wordt omdat ze wél een associatie met de kersttijd hebben of omdat je er een warme smaakbeleving van krijgt.  Elke stad in Duitsland kan je dat zo vertellen en het had de organisatie maar een paar uurtjes gekost om even op inspectie te gaan bij de concurrent hoe het komt dat het daar wél druk is.

Stadstoezicht noemde de markt in Rotterdam evenwel geslaagd; dit betekent niet veel goeds voor volgend jaar. Ik weet al waar ik wél mijn Glühwein ga beleven.

Weihnachtsmarkt Essen 2010

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Marketing, Uncategorized

Scorebord

F2010_2860 by mncwaterpolo

“Met je ogen gericht op het scorebord kun je niet tennissen”.

Dit citaat van John Whitmore deed mij als resultaatgerichte cijfer-symphatisant even stilstaan. De uitspraak had “stopping-power”. Het deed mij even nadenken over de resultaat- en prestatiegerichtheid in organisaties. Want als aanhanger van het meten-is-weten principe weet ik dat het erg belangrijk is het scorebord in de gaten te houden.

Maar het is natuurlijk wel waar wat er staat; het tennist erg lastig als je niet naar de bal kijkt. En dat is het punt dat ik hier zou willen maken. In sommige organisaties is er meer oog voor het scorebord dan voor de te leveren producten of diensten. En omdat alles gemeten moet worden zijn mensen druk met tijdschrijven. Met vaste formats invullen omdat het anders niet geteld kan worden. Met vastgestelde normtijden per taak. Met afstemvergaderingen over de interne normen. Zodat de scores kunnen worden gecontracteerd in het prestatieplan. Die weer passen bij vaste kalenders en planprocedures waarvan niet kan worden afgeweken. Anders is het voor de manager ook niet meer te managen….toch?

Het toepassen van werkmethodes en besturingssystemen die zijn ontworpen voor productiearbeid in fabrieken in de jaren vijftig van de vorige eeuw komt nog veel voor. Ook in dienstverlenende organisaties waar deze systemen de kennisuitwisseling onderling en de dienstverlening aan de klant blokkeren, zoals de zorgsector en de financiële dienstverlening.

Het citaat geeft voor mij aan dat organisaties vooral oog moeten hebben voor de bal. Een goede wedstrijd spelen, een mooie prestatie leveren, kortom: focussen op datgene waarvoor je op de wereld bent zonder dat het scorebord met intern gerichte KPI’s je het zicht daarop ontneemt. Medewerkers in organisaties kunnen zich beter concentreren op een goede dienstverlening aan de klant dan op het eigen prestatiecontract. Met die instelling is de kans het grootst dat het scorebord na de wedstrijd winst laat zien voor de organisatie en de mensen die er werken!

1 reactie

Opgeslagen onder Bedrijven, Uncategorized

Prestige-brug

Vanmorgen was het weer helemaal raak op de weg. Net als gisteren overigens. En vorige week. Heeft u ook meegedaan aan al die geslaagde recordpogingen om de langste file ooit te maken?

Klaarblijkelijk in de gedachte om dit te voorkomen wordt er nu naarstig gelobbyd om een brug tussen Almere en Amsterdam aan te leggen.

Aan de financiering wordt gewerkt en de verantwoordelijke minister, Melanie Schulz van Haegen, geeft aan dat pensioenfondsen belangstelling hebben. Nu is de afgelopen jaren helder geworden dat de pensioenfondsen anno 2010 bulken van het geld en dat het daarom ook verstandig lijkt om dat geld in een project te stoppen dat de files op de A6 en A1 voor een tijdje iets korter zou moeten maken.

Maar het kan toch ook eenvoudiger?

Eén van die grote pensioenbedrijven, die de uitvoering verzorgt voor overheid, onderwijs en nog wat sectoren en goed is voor het beheer van 30 procent van de collectieve pensioenen in Nederland is bijvoorbeeld gevestigd aan de Zuidas in Amsterdam. In elk geval: nu nog wel. De Zuidas is één van die plekken in Nederland waar al die files naar toe gaan.

Kan iemand mij uitleggen waarom alle bedrijven zo graag fysiek bij elkaar zitten op kantorenparken als de Zuidas? Ik begrijp het namelijk niet. Het kan in ieder geval niet zijn uit perspectieven van bereikbaarheid, kostenefficiency of een dicht-bij-de-klantbenadering.

–          Door de vestigingsplaatskeuze worden medewerkers, klanten en leveranciers min-of-meer gedwongen om mee te doen aan bovengenoemde dagelijkse recordpogingen om de langste file ooit te maken. Zeker zolang Het Nieuwe Werken nog niet collectief wordt omarmd.

–          De wens om allemaal op dezelfde plek te willen zitten drijft de prijs op van kantoorruimte, parkeervoorzieningen etc. Want die hoge prijzen worden vast niet alleen veroorzaakt door de vastgoedfraude. Als u voor een bezoekje aan genoemde pensioenuitvoerder uw auto in de naastgelegen parkeergarage kwijt wilt kost u dat 41 euro per dag.

–          De gemiddelde huurprijs per vierkante meter is 295 euro op de Zuidas tegen 142 euro voor de gemiddelde vierkante meterprijs in Nederland. Potentiële klanten die overwegen zaken te doen met bedrijven die kantoor houden op de Zuidas kunnen dus eenvoudig uitrekenen hoeveel ze teveel betalen (of hoeveel minder pensioen er overblijft na decennia lang  door de uitvoerder te veel uitgegeven overheadkosten).

–          Last-but-not-least is de fysieke plek voor een kantoor steeds minder relevant omdat contacten met klanten steeds meer digitaal verlopen. Op klanten heeft zo’n kantoor aan de Zuidas  trouwens ook  hetzelfde effect als een vertegenwoordiger die in de duurste uitvoering van de S-klasse voor komt rijden: “ik betaal dit en ik betaal dus teveel”. Kortom: alleen medewerkers moeten nog regelmatig naar kantoor: alle reden dus om het kantoor naar de medewerkers te verhuizen.

Mijn advies aan het pensioenbedrijf  is dan ook om dat geld niet in een prestigebrug over het IJmeer te stoppen, maar gewoon in kantoorruimte in Almere. Vierduizend medewerkers blij, filerijders blij, klanten blij en over twintig jaar meer pensioen voor degenen die collectief hun geld nu naar de Zuidas brengen. Op dit moment investeren in status lijkt mij zeker in deze tijd een weinig rendabele belegging.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bedrijven